ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Kullanılan Ambalaj

SORGU TABLOSU : OliveAcceptConsumes
HASH DEĞERİ : -7557619630446090000L
SINIF : com.gtech.erp.prj.oliver.wp.WPOliveAcceptConsumes
VERİ SINIFI : OliveAcceptConsumes
TABLO : XOL_ACCEPTCONSUMES