ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Takvim Kuralı

SORGU TABLOSU : WorkCalendarRule
HASH DEĞERİ : -3268223215899010000L
SINIF : com.gtech.relax.global.wps.ServerWPWorkCalendarRule
VERİ SINIFI : WorkCalendarRule
TABLO : G_CALENDARENTRY