ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Ürün Saklama Koşulları

SORGU TABLOSU : GenCodeStockItemStocking
HASH DEĞERİ : -5794546861285980000L
SINIF : com.gtech.erp.inventory.wp.WPGenCodeStockItemStocking
VERİ SINIFI : GenericEditorCode
TABLO : C_MISCEDITCODE