ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Masraf Merkezi Özelliği

SORGU TABLOSU : CostCenterAttribute
HASH DEĞERİ : -6930303141621720000L
SINIF : com.gtech.erp.ledger.wps.ServerWPCostCenterAttribute
VERİ SINIFI : CostCenterAttribute
TABLO : E_CCATTR