ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

İşyeri Geçmişi

SORGU TABLOSU : HrPreviousWorkPlace
HASH DEĞERİ : 2273507890927340000L
SINIF : com.gtech.erp.hr.client.wp.WPHrPreviousWorkPlace
VERİ SINIFI : HrPreviousWorkPlace
TABLO : HR_PREVWORKPLACE