ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Sermaye Bilgisi

SORGU TABLOSU : LegalEntityCapital
HASH DEĞERİ : 512908536378237000L
SINIF : com.gtech.erp.base.wp.WPLegalEntityCapital
VERİ SINIFI : LegalEntityCapital
TABLO : G_LEGALENTITYCAP