ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Ürün/Hizmet Muhasebe Grubu

SORGU TABLOSU : StockItemLedgerGroup
HASH DEĞERİ : -7562739200352880000L
SINIF : com.gtech.erp.inventory.wp.WPStockItemLedgerGroup
VERİ SINIFI : StockItemLedgerGroup
TABLO : I_ITEMLEDGERGRP