ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Kayıt Özellik Değer Seti

SORGU TABLOSU : DbEntityFeatureValueSet
HASH DEĞERİ : 7300366488013670000L
SINIF : com.gtech.relax.system.wps.ServerWPDbEntityFeatureValueSet
VERİ SINIFI : DbEntityFeatureValueSet
TABLO : G_FEATUREVALSET