ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Kredi Kartı Türü

SORGU TABLOSU : FinCreditCardModel
HASH DEĞERİ : 3452091857729980000L
SINIF : com.gtech.erp.deposit.wps.ServerWPFinCreditCardModel
VERİ SINIFI : FinCreditCardModel
TABLO : F_CCMODEL