ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Talep Satırı

SORGU TABLOSU : DemandLine
HASH DEĞERİ : 186373113864699000L
SINIF : com.gtech.erp.logistics.wp.WPDemandLine
VERİ SINIFI : DemandLine
TABLO : L_DEMANDLINE