ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Zeytin Kabul Fişi

SORGU TABLOSU : OliveAcceptVoucher
HASH DEĞERİ : -1626834502500760000L
SINIF : com.gtech.erp.prj.oliver.wp.WPOliveAcceptVoucher
VERİ SINIFI : OliveAcceptVoucher
TABLO : XOL_ACCEPTVOUCHER