ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Malzeme Ambar Toplamı

SORGU TABLOSU : StockItemContainerRunTotalNew
HASH DEĞERİ : -3847416930398030000L
SINIF : com.gtech.erp.inventory.wps.ServerWPStockItemContainerRunTotalNew
VERİ SINIFI : StockItemContainerRunTotalNew
TABLO : I_CONTAINERITEMLASTTOT