ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Çek/Senet İşlem Satırı

SORGU TABLOSU : ChequeOrBillTxLine
HASH DEĞERİ : 6098452830638790000L
SINIF : com.gtech.erp.deposit.wps.ServerWPChequeOrBillTxLine
VERİ SINIFI : ChequeOrBillTxLine
TABLO : F_CHEQUETXLINE