ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Prim Tanım Satırı

SORGU TABLOSU : AgentPremiumCardLine
HASH DEĞERİ : -3255246149062000000L
SINIF : com.gtech.erp.logistics.wps.ServerWPAgentPremiumCardLine
VERİ SINIFI : AgentPremiumCardLine
TABLO : L_PREMIUMCARDLINE