ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Üretim İş Emri Ek Maliyeti

SORGU TABLOSU : ProductionOrderLineExtraCost
HASH DEĞERİ : 1034259783462230000L
SINIF : com.gtech.erp.production.wps.ServerWPProductionOrderLineExtraCost
VERİ SINIFI : ProductionOrderLineExtraCost
TABLO : P_ORDERLINEXCOST