ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

GİB Kayıtlı Kullanıcı

SORGU TABLOSU : EInvoicePostboxLabel
HASH DEĞERİ : -2398910891703750000L
SINIF : com.gtech.erp.efatura.wp.WPEInvoicePostboxLabel
VERİ SINIFI : EInvoicePostboxLabel
TABLO : EF_POSTBOX