ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Banka Kredisi Taksiti

SORGU TABLOSU : BankCreditPlanLine
HASH DEĞERİ : -3535447809463050000L
SINIF : com.gtech.erp.deposit.wps.ServerWPBankCreditPlanLine
VERİ SINIFI : BankCreditPlanLine
TABLO : F_BANKCREDITLINE