ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Hastalık Geçmişi

SORGU TABLOSU : PatientDoctorHistory
HASH DEĞERİ : -6158118327943430000L
SINIF : com.gtech.prj.biem.wp.WPPatientDoctorHistory
VERİ SINIFI : PatientDoctorHistory
TABLO : P_PATIENTDOCHIST