ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Personel Avansı

SORGU TABLOSU : HrCashAdvance
HASH DEĞERİ : -2979782095321190000L
SINIF : com.gtech.erp.hr.wps.ServerWPHrCashAdvance
VERİ SINIFI : HrCashAdvance
TABLO : HR_CASHADVANCE