ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Ürün/Hizmet Sevkiyat Grupları

SORGU TABLOSU : GenCodeStockItemFreight
HASH DEĞERİ : -8380219734113010000L
SINIF : com.gtech.erp.inventory.wp.WPGenCodeStockItemFreight
VERİ SINIFI : GenericEditorCode
TABLO : C_MISCEDITCODE