ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Görev

SORGU TABLOSU : TaskInstanceBase
HASH DEĞERİ : 8605152053156760000L
SINIF : com.gtech.relax.task.wps.ServerWPTaskInstanceBase
VERİ SINIFI : TaskInstance
TABLO : C_TASK