ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Personel Rolü

SORGU TABLOSU : PersonnelRole
HASH DEĞERİ : -8574227024281060000L
SINIF : com.gtech.relax.crmbase.wps.ServerWPPersonnelRole
VERİ SINIFI : PersonnelRole
TABLO : G_PERSONNELROLE