ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Çalışma Raporu

SORGU TABLOSU : WorkReport
HASH DEĞERİ : 5439442982537680000L
SINIF : com.gtech.prj.biem.wp.WPWorkReport
VERİ SINIFI : WorkReport
TABLO : P_WORKREPORT