ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

İzin Tanımı

SORGU TABLOSU : HrVacationType
HASH DEĞERİ : 8761508882424120000L
SINIF : com.gtech.erp.hr.client.wp.WPHrVacationType
VERİ SINIFI : HrVacationType
TABLO : HR_VACATIONTYPE