ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Sözleşme Satırı

SORGU TABLOSU : ContractItemLine
HASH DEĞERİ : -3268617565967220000L
SINIF : com.gtech.erp.logistics.wp.WPContractItemLine
VERİ SINIFI : ContractItemLine
TABLO : L_CONTRACTLINE