ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Kayıt Şablonu

SORGU TABLOSU : DataObjectTemplate
HASH DEĞERİ : 4673268240184510000L
SINIF : com.gtech.relax.system.wps.ServerWPDataObjectTemplate
VERİ SINIFI : DataObjectTemplate
TABLO : G_OBJTEMPL