ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Amortisman Kartı

SORGU TABLOSU : DepreciationCard
HASH DEĞERİ : -1429998703640190000L
SINIF : com.gtech.erp.asset.wp.WPDepreciationCard
VERİ SINIFI : DepreciationCard
TABLO : L_DEPRECIATIONCARD