ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Amortisman Grubu

SORGU TABLOSU : DepItemDepreciationGroup
HASH DEĞERİ : -2337935899690770000L
SINIF : com.gtech.erp.asset.wp.WPDepItemDepreciationGroup
VERİ SINIFI : GenericEditorCode
TABLO : C_MISCEDITCODE