ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Cari Hesap Özel Kodu

SORGU TABLOSU : GenCodeFinPartySpecial
HASH DEĞERİ : 3359668338252640000L
SINIF : com.gtech.erp.deposit.wp.WPGenCodeFinPartySpecial
VERİ SINIFI : GenericEditorCode
TABLO : C_MISCEDITCODE