ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Satınalma İrsaliyesi Satırı

SORGU TABLOSU : ShipmentLinePurchaseForListing
HASH DEĞERİ : 564645990444402000L
SINIF : com.gtech.erp.logistics.wp.WPShipmentLinePurchaseForListing
VERİ SINIFI : ShipmentLine
TABLO : L_SHIPMENTLINE