ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Ürün/Hizmet Anahtarı

SORGU TABLOSU : StockItemIdentification
HASH DEĞERİ : -1070744643280520000L
SINIF : com.gtech.erp.inventory.wps.ServerWPStockItemIdentification
VERİ SINIFI : StockItemIdentification
TABLO : I_ITEMID