ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

IMS Kodu

SORGU TABLOSU : GenCodeIMS
HASH DEĞERİ : -8986026002634640000L
SINIF : com.gtech.prj.biem.wps.ServerWPGenCodeIMS
VERİ SINIFI : GenericEditorCode
TABLO : C_MISCEDITCODE