ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Maliyet Dönemi Hesap Dağıtımı

SORGU TABLOSU : CostAccountProcessExecution
HASH DEĞERİ : -3900594916725370000L
SINIF : com.gtech.erp.production.wp.WPCostAccountProcessExecution
VERİ SINIFI : CostAccountProcessExecution
TABLO : E_CCPLANEXEC