ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Maliyet Dönemi Kapanışı

SORGU TABLOSU : StockItemCostPeriodCloser
HASH DEĞERİ : -664198539327797000L
SINIF : com.gtech.erp.inventory.wp.WPStockItemCostPeriodCloser
VERİ SINIFI : StockItemCostPeriodCloser
TABLO : I_ITEMCOSTPERIODCLOSER