ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Personel Evrakı

SORGU TABLOSU : HrPersonnelDocument
HASH DEĞERİ : 704563019353452000L
SINIF : com.gtech.erp.hr.client.wp.WPHrPersonnelDocument
VERİ SINIFI : HrPersonnelDocument
TABLO : HR_PERSONNELDOC