ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Muhasebe Hesap Mutabakatı

SORGU TABLOSU : LedgerAccountCheckPoint
HASH DEĞERİ : 1020732941470810000L
SINIF : com.gtech.erp.ledger.wps.ServerWPLedgerAccountCheckPoint
VERİ SINIFI : LedgerAccountCheckPoint
TABLO : E_ACCOUNTCP