ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Fatura TaxFree Ek Alanlar

SORGU TABLOSU : InvoiceVoucherExtras
HASH DEĞERİ : 5388297848370760000L
SINIF : com.gtech.erp.logistics.wp.WPInvoiceVoucherExtras
VERİ SINIFI : InvoiceVoucherExtras
TABLO : L_INVOICEXTRA