ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Harcırah Vergi Grubu

SORGU TABLOSU : PrLegalAllowanceIncTaxDefinition
HASH DEĞERİ : -4499858567521020000L
SINIF : com.gtech.erp.hr.wps.ServerWPPrLegalAllowanceIncTaxDefinition
VERİ SINIFI : PrLegalAllowanceIncTaxDefinition
TABLO : HR_PRLEGALALWCOL