ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Vergi Paketi Tanımı

SORGU TABLOSU : TaxPackage
HASH DEĞERİ : -7332383258254530000L
SINIF : com.gtech.erp.ledger.wps.ServerWPTaxPackage
VERİ SINIFI : TaxPackage
TABLO : E_GLTAXPACK