ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

İrsaliye Satırı

SORGU TABLOSU : ShipmentLine
HASH DEĞERİ : -5701712329605690000L
SINIF : com.gtech.erp.logistics.wp.WPShipmentLine
VERİ SINIFI : ShipmentLine
TABLO : L_SHIPMENTLINE