ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Finansal İşlem Fiş Grubu

SORGU TABLOSU : FinVoucherGroup
HASH DEĞERİ : 4708376284726750000L
SINIF : com.gtech.erp.deposit.wp.WPFinVoucherGroup
VERİ SINIFI : FinVoucherGroup
TABLO : F_FINVOUCHERGROUP