ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Kayıt Revizyonu

SORGU TABLOSU : RevisionEntry
HASH DEĞERİ : -3495917810250590000L
SINIF : com.gtech.workbench.global.WPRevisionEntry
VERİ SINIFI : RevisionEntry
TABLO : C_RECORDREVISION