ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Satınalma Faturası

SORGU TABLOSU : PurchaseInvoiceVoucher
HASH DEĞERİ : 2757714314426080000L
SINIF : com.gtech.erp.logistics.wp.WPPurchaseInvoiceVoucher
VERİ SINIFI : InvoiceVoucherPurchase
TABLO : L_INVOICE