ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

İşlem Merkezi Rolü - Grup

SORGU TABLOSU : ProductionWorkCenterRoleGroup
HASH DEĞERİ : 5579175014469500000L
SINIF : com.gtech.erp.production.wp.WPProductionWorkCenterRoleGroup
VERİ SINIFI : ProductionWorkCenterRole
TABLO : P_WORKCENTERCAT