ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

StockItemContainer

SORGU TABLOSU : StockItemContainer
HASH DEĞERİ : -650728886845663000L
SINIF : com.gtech.erp.inventory.wp.WPStockItemContainer
VERİ SINIFI : StockItemContainer
TABLO : I_ITEMCONTAINER