ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Poliçe Grubu

SORGU TABLOSU : InsurancePolicyGroup
HASH DEĞERİ : -7631630982462930000L
SINIF : com.gtech.erp.insurance.wp.WPInsurancePolicyGroup
VERİ SINIFI : GenericEditorCode
TABLO : C_MISCEDITCODE