ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Amortisman İşlem Satırı

SORGU TABLOSU : DepreciationPeriod
HASH DEĞERİ : -6995684288505150000L
SINIF : com.gtech.erp.asset.wp.WPDepreciationPeriod
VERİ SINIFI : DepreciationPeriod
TABLO : L_DEPRECIATIONPERIOD