ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Hasta Grubu

SORGU TABLOSU : PatientType
HASH DEĞERİ : 6650715557382200000L
SINIF : com.gtech.prj.biem.wp.WPPatientType
VERİ SINIFI : GenericEditorCode
TABLO : C_MISCEDITCODE