ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Fatura Bilgi Kartı

SORGU TABLOSU : CostForInfo
HASH DEĞERİ : 6664056009022980000L
SINIF : com.gtech.erp.inventory.wps.ServerWPCostForInfo
VERİ SINIFI : CostForInfo
TABLO : L_COSTFORINFO