ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

EBYS Vekalet Sınırlandırması

SORGU TABLOSU : EbysPersonnelProxyConstraint
HASH DEĞERİ : 7500433338896950000L
SINIF : com.gtech.erp.ebys.hr.wps.ServerWPEbysPersonnelProxyConstraint
VERİ SINIFI : EbysPersonnelProxyConstraint
TABLO : DMS_PERSONNELPROXYCONST